divur-landin...
בוא ללמוד את הדרכים הנכונות והבטוחות לסחור בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים. בסדנה נכיר את 5 המטבעות המובילים והסחירים בשוק ואת מהפיכת ה- ICO.
הסדנה מיועדת לסוחרים ומשקיעים מתחילים אשר מודעים כי מסחר במטבעות קריפטוגרפיים הנו ברמת סיכון גבוהה וכי החשיפה צריכה להיות מדודה ואחראית.