hotellogo

שני צעדים קדימה בערב אחד
השקת קורס השלב הבא
והצגת מערכת המכונה


אייל גורביץ' מציג את הקורס המתקדם בישראל למסחר עצמאי
גיורא אלון עם המערכת המחודשת לבדיקת אסטרטגיות ניתוח טכני

הירשמו עכשיו
לוובינר מרתק
יום רביעי 26/05 בשעה 19:30 >>
_________0
________600_5_1