בואו ללמוד מהאיש שזיהה את העליות בשווקים בחודש ינואר והתריע על כך בקורסים שלו 
divur-landin...