יום רביעי | 13 בספטמבר | 20:00 - וובינאר מבוא לקורס תשע השאלות והשלב הבא 
divur-landin...