יום רביעי | 07 ביוני | 20:00 - וובינאר מבוא לקורס תשע השאלות והשלב הבא 
divur-landin...