יום ראשון | 28 במאי | 18:00 - וובינאר מבוא לקורס בניית תיק השקעות
יום ראשון | 04 ביוני | 18:00 - וובינאר מבוא לקורס מסחר באופציות 
divur-landin...